5 ทักษะจำเป็นที่ต้องมีในยุค Ai

5 ทักษะจำเป็นที่ต้องมีในยุค Ai ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง เผยเคล็ดลับการปรับตัว

ทักษะ หรือ Skill คืออะไร

วันที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วกว่าเมื่อวาน และปัจจัยหลายอย่าง “บังเกิด” ขึ้นเร็วกว่าที่ทุกคนจะคาดการณ์ได้ บทความพิเศษนี้ ขอพูดถึงเรื่อง “Skill” หรือ “ทักษะ” ที่ไม่ใช่แค่จำเป็นต่อมนุษย์เราอีกต่อไป แต่มันจะอยู่คู่กับชีวิตของเราไปอีกแสนนาน การมีความรู้เพียงอย่างเดียว ไม่ใช่สิ่งที่เป็น The Best อีกต่อไป เมื่อมนุษย์เรามี ai (artficial Intellegent) มาเป็นตัวช่วยให้เกิดความแตกต่าง และช่วยสร้างความสุขขั้นพื้นฐาน สะท้อนความต้องการของมนุษย์ทุกคน

คำว่า ทักษะ ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่ามันคือ ความสามารถ ที่จะพูดถึงในที่นี้ คือ ทักษะทางความคิดและอารมณ์ โดยทักษะนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทักษะด้านความรู้ (Hard Skill) และทักษะด้านความคิดเชิงอารมณ์ (Soft Skill) ซึ่งอย่างหลังเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก แต่ไม่ใช่จะทำไม่ได้เลย แถมยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในอนาคต

Hardskill ทำให้คุณได้งานที่ดี Soft Skill ทำให้คุณรักษาหน้าที่การงานนั้นให้รุ่งเรื่องตลอดไป

เราศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้มี Hard Skill ที่จำเป็นต่ออาชีพการงาน เช่น วิศวะ แพทย์ นักออกแบบ วิศวะช่างกล ฯลฯ แต่การบ่มเพาะความสามารถทางอารมณ์ การคิดเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เหตุผล มุมมองการใช้ชีวิต ทัศนะคติ หรือครีเอทีฟไอเดีย เราเรียกสิ่งนี้ว่า Soft Skill


5 ทักษะสำหรับคนยุคดิจิทัล

1. Communication Skill

เราทุกคนมีทักษะทางการสื่อสารแต่ “ไม่เท่ากัน” การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำคัญต่อมนุษย์ เมื่ออยู่ในองค์กร หรือการติดต่อกับผู้คนจำนวนมาก ทักษะทางการสื่อสาร การฟัง พูด เขียน เป็นความสามารถที่จำเป็น เพื่อจะเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นพูดแปลความหมายสิ่งที่อ่านได้ อย่างมีเหตุผล เป็นทักษะที่จำเป็นมากที่สุด แต่ทักษะนี้กลับถูกมองข้ามมากที่สุดเช่นกัน หลายคนไม่สามารถตั้งใจฟังจนจบได้ คนจำนวนมากชอบการอ่านแบบข้าม (Skrimming) หรือแม้แต่การฟัง เช่น Podcast แบบข้ามๆ ไม่สนใจฟัง ทำให้เราสรุปสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และเกิดความล้มเหลวในการสื่อสาร

2. Creative & Critical Thinking Skill

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นทักษะเพื่อสร้าง “แนวคิดใหม่” ไม่ว่าเราจะต้องการแก้ปัญหาใด ล้วนต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับโลกล้วนมีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง เพราะว่าการมี Creative Thinking ที่เหนือนั้นทำให้ผลลัพท์แตกต่างออกไป อย่างเช่น อีลอน มัสก์ (Elon Musk) นักธุรกิจชาวแอฟริกาใต้ ใช้ทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ เปิดตัว Space-X เพื่อให้ยานอวกาศที่เคยใช้ได้เพียงครั้งเดียว สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ผลให้ช่วยลดงบประมาณการลงทุนปล่อยดาวเทียมได้เป็นหลัก “แสนล้าน” หรือแนวคิด Hyperloop ระบบขนส่งความเร็วสูงโดยใช้ท่อสูญญากาศ ความคิดเหล่านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่รวยที่สุดอันดับ 56 ของโลก เป็นเครื่องยืนยันแนวคิดที่ว่า “ความคิดที่ดีสร้างได้ และทำเงินได้”

[wp_ad_camp_1]

3. Problem Solving Skill

ทักษะต่อมาคือ ทักษะการแก้ปัญหา ตัวอย่างเช่น ธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับ Eco-system หรือ Platform ใดๆ ที่มีผู้ใช้งานเป็นหลักล้าน เราพบว่าการแก้ปัญหาใช้เวลามากกว่าการสร้างแพลต์ฟอร์มเสียอีก เนื่องจากยิ่งจำนวนผู้ใช้งานเยอะมากเท่าใด เราก็ต้องพบกับ “ปัญหา” เยอะมากขึ้นเท่านั้น ทักษะการแก้ปัญหาจึงต้องมาพร้อมกับ การวิเคราะห์ ตั้งคำถามและหาเหตุผล ที่เป็นปัจจัยในการแก้ปัญหา ส่งผลให้แก้ปัญหาได้ (Solution) ไม่เพียงแต่ปัญหาเฉพาะหน้า การมีทักษะนี้ช่วยให้เราคาดการณ์ปัญหาที่จะตามมาในอนาคต และป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหานั้นได้อีก คงไม่มีใครอยากทำผิดไปตลอด และเจ้านายคุณหรือลูกน้องคงไม่อยากฟังคำขอโทษซ้ำๆ แน่นอนครับ สกิลนี้จึงจำเป็นต่อองค์กรอย่างมาก

4. Collaboration Skill

Together We Can คำสั้น ๆ บางคนคิดว่าเป็นคำสวยงาม แต่มันสะท้อนกับความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ ความสำเร็จล้วนเกิดจากการทำงานหนักและความร่วมมือกัน ไม่มีธุรกิจใดที่ยิ่งใหญ่ได้ โดยปราศจากทีมเวิร์ค คุณเคยเห็นนักธุรกิจคนไหน องค์กรใดประสบความสำเร็จด้วยตัวคนเดียวบ้าง ? ฉากหน้าก็อาจจะมีบ้าง แต่แบคกราวน์นั้นอยู่ที่ทีมแน่นอน ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมจึงเป็นเรื่องสำคัญ หลายคนอาจคิดว่าทำงานคนเดียวได้ขนาด Youtuber ยังทำงานคนเดียวได้เลย นักออกแบบ หรือฟรีแลนซ์ ก็ทำงานคนเดียว ใช่ครับคนเราสามารถทำงานคนเดียวจนจบงานได้ แต่หากต้องการเติบโตในโลกธุรกิจปัจจุบันนั้น ตัวจริงเท่านั้นที่จะทำได้ และส่วนมากความคิดนั้นไม่สามารถเป็นจริงได้เลย เราได้เห็นสตีฟ จ็อบ, บิล เกตต์ หรือใครก็ตามสร้างสรรค์งานระดับโลก แต่มันคือพลังของความคิดและทักษะจากความร่วมมือในทีม ก่อให้เกิดไอเดียใหม่ มุมมองความคิดใหม่ เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาในเวลาเดียวกัน หรือแม้แต่การแก้ปัญหาใหญ่ ที่ซับซ้อน การทำให้ทีมแข็งแกร่งเป็นเรื่องที่ดีสุด ๆ แต่ใช่ว่าการไม่มีทีมจะไม่สามารถแก้ปัญหาใหญ่นั้นได้เสียทีเดียว ประเด็นคือ ปัญหานั้นมันแก้ได้ แต่เราก็อาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อแก้ไข หรือทำให้สำเร็จลุล่วงได้

5. Flexibility & Management

ทักษะในการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุด การจัดการกับความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้เป็นอย่างดี ทำตัวเองให้มีความสามารถรอบด้านเหมือนกับ “เป็ด” หรือเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วดุจ “กิ้งก่า” ผู้ที่มีความสามารถรอบด้านและยืดหยุ่น เป็นที่ต้องการในตลาดสูงมาก และในอนาคตจะมีคนที่ทำได้หลายอย่างเต็มไปหมด ทำงานแบบ Multi-Task ได้สบาย ๆ ฉะนั้นเราจึงเป็นต้องเรียนรู้อย่างเต็มใจ และเปิดใจให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา เราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรอีกในอนาคต เช่น สภาวะโรคระบาดโควิด 19 ที่เจออยู่ขณะนี้ ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตเปลี่ยน ธุรกิจที่เคยรุ่ง ต้องยอมยกธงขาว หากเราไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะตายไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงแน่นอน ทักษะเหล่านี้จะช่วยชีวิตคุณและแก้สถานการณ์ แม้อีกหลายคนจะต้องเผชิญกับหายนะ ผู้ที่ปรับตัวได้ดีย่อมรอดตาย และสามารถนำทักษะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วย

สรุป : Soft Skill เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมูลค่า (Value) ให้กับตัวคุณเองได้เป็นอย่างดี เพียงเปิดใจทำความเข้าใจและศึกษาให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและกระแส ทำให้คุณเข้าใจว่าคุณควรเลือก “สิ่งที่ดีและอาจเคยดีแต่ไม่ชัดเจนในปัจจุบัน และสิ่งที่ดีแล้วเห็นภาพชัดเจนในอนาคต ได้อีกด้วย

[wp_ad_camp_2]


Related Post

เจ้าของธุรกิจ Digital Asset | Creative Agency Partner ที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ | Food Blogger & Photographer