แชร์บทวิเคราะห์ การตลาดออนไลน์และธุรกิจ

Strategy


เข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านซีรีส์

หลายคนรู้ว่าในหนังภาพยนตร์ ซีรีส์ หรือมิวสิควีดีโอต่าง ๆ ล้วนแต่มีการสอดแทรกผลิตภัณฑ์ หรือ Tie-in

Adisorn Kaewchansilp

16/08/2020

Online Marketing


เข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านซีรีส์

หลายคนรู้ว่าในหนังภาพยนตร์ ซีรีส์ หรือมิวสิควีดีโอต่าง ๆ ล้วนแต่มีการสอดแทรกผลิตภัณฑ์ หรือ Tie-in

Adisorn Kaewchansilp

16/08/2020